"A sejt működésének lényege megragadható az anyag, de az energia tanulmányozása által is. Minden kultúrában és orvosi hagyományban - amely a fejlett nyugati orvoslást megelőzte - a gyógyítást energiaáramlásként értelmezték. Az egyes molekuláknak nem kell megérinteniük egymást, hogy kölcsönhassanak, az energia az elektromágneses mezőn át áramlik. A vízen átáramló elektromágneses mező alkotja az élet igazi mátrixát."
Szent-Györgyi Albert

 

A Forrás szó jelentéstartalom mindenekfelett kezdetet jelöl. Minden földi édesvíz kezdeti pontja, tehát minden édesvíz forrása az e(l)sővíz, ami tartalom lényegében hordozza a teremtetlen, a kezdettelen, tehát az abszolút teremtői minőséget. A "fiatalság forrása", az "élet vize" és az "örökélet itala" motívumok ma is szupra-modern megoldásokat sejtetnek. Reálisabban, ma már a fizika tudománya sem vitatja, hogy a kezdeteknél van a legnagyobb energia. Az őssejt (stemcell) kutatás legfőbb célja (aging research, longevity, life science) megtalálni azt a természetes anyagot, amelynek rendszeres bevitele ösztönzi az őssejt termelődését, így fékezi az öregedés folyamatát, felerősíti a szervezet védekező képességét, a regenerálódást. Az őssejtek olyan sejtek, amelyek életük végéig megőrzik osztódási képességüket, és folyamatosan képesek bármely irányban fejlődni, vagyis a különféle őssejtekből több sejttípus is kifejlődhet. Merész állítás, de időszerű, hogy a zigóta nem a legősibb sejt-adekvát reprezentáns, tehát a köldökzsinórvér fagyasztás csak secunder testii szintű eljárás. A speciálisan kezelt esővíz rendszeres bevitele nem más, mint az őssejtterápia legegyszerűbb formája.

 

Az ivóvíz bio-kompatibilis minőségét befolyásoló paraméterek:

 

Bio-kompatibilis, a bio-elektronika tudományából eredő meghatározás. Kozmikus életterünk, a Föld bolygó és az ember víztartalma arányosan egyenlő, a víz rezgésével harmonizál. Testünk vízkészletének kettőharmad része a sejtben, egyharmad része a sejten kívül található. A sejt képes felvenni és megőrizni a biológiailag értelmet hordozó kompatibilis jeleket a vízmolekulák segítségével. Ez elsődlegesen a víz finomenergia szintjétől; a sejt hidratáltsági-, és az egyén testtudati állapotától függ. A sejt jó működésének feltétele az, hogy a sejten kívüli (extracelluláris), mozgékony folyadékkészlet megfelelő minőségben álljon rendelkezésre. Ebből a vízből újul meg a test sejten belüli (intracelluláris) vízkészlete. Az ivóvíz minőségétől függően - energiát termelhet, vagy a sejtazonos átalakítása energiájába kerülhet a szervezetnek. < A víz sejtfalon keresztüli ozmotikus áramlása ozmotikus energiát (feszültséget) termel, amit az energiatároló molekulák őriznek meg az ATP (adenozin-trifoszfát) és a GTP alakjában. (A sejtekben az elektromos potenciál különbségeket az ozmózis során létrejött ion-koncentráció különbségek termelik) A testben az ATP és a GTP a kémiai energia forrásai, egyfajta sejtakkumulátor rendszert képeznek. Az energiát - közvetve -a víz'minősége' termeli és az ATP, GTP előállítására fordítódik. Ezek a folyamatok a bio-elektronikai koordináták segítségével jól mérhetőek, és a Vincent-féle energia tényező molekuláris alapját képezik.> Amennyiben a sejt nem kap elegendő mennyiségű bio-kompatibilis ivóvizet, úgy nem akarja a kevés értékes, a már a sejtben lévő vizet a sejtfalakon keresztül elveszíteni, és ezért lezárja a sejteket. A vese mint finom energia központ, a szív mint érrendszer-központ, az irányításért felelős agy és az immunrendszer is hatásosabban működik kis viszkozitású, magas energetikai értékű közegben. A „"nem tiszta" vízben fellelhető sók és nyomelemek olyan formában fordulnak elő, amelyben nem alakíthatók át polarizált fénnyé. E nélkül a tulajdonság nélkül nehezen tudnak behatolni a sejthártyákba, ezért megnövekszik az ozmotikus nyomás a sejtkívüli térben. A sejten belül pedig csökken a nyomás és ezáltal vízhiány (dehidráció) lép fel. Számos nem gyógyíthatónak hitt betegség oka lehet a krónikus sejtegyensúly-zavar.

 

Rendezettség - A hidratációs koronában a négypólusú vízmolekulák az ionok elektromos mezejében csillagszerű elhelyezésben rendeződnek el. Az ionok körül kialakult gömb alakú hidratációs korona sugara tíz Angström nagyságrendű. A vizet "rendezettnek" mondjuk akkor, amikor a szomszédos ionok hidratációs koronái egymáshoz érnek. Ehhez általában az ionkoncentrációnak a kb. 10 milligramm per liter határértéket túl kell haladnia. A határérték felett a víz nem rendezettebb, csupán ionokkal túlterhelt. Ezt a határértéket a Debey-Hueckel féle klasszikus elektrolit elméletből számították ki. (Debye - Hüeckel elmélet szerint, ha az ionok koncentrációja elér egy számszerű mértéket, az elektrosztatikus térben a vízmolekula rendezett lesz. Ezt a rendezettséget szolvatációs buroknak vagy koronának hívjuk. Amikor az ionok körül keletkezett koronák egymáshoz érnek és az oldat teljes térfogatát magukba foglalják, az oldat bio-kompatibilis feltételekkel bír. A koncentrációs küszöb általánosan 20 - 40 mg/l.) Az elmélet a vizes elektrolit oldatok viselkedését egy matematikai modell segítségével írja le. Ezért van az, hogy az éltető vízben legalább 10 mg/l ásványi só (elektrolit) kell, hogy legyen, hogy a vízmolekulák a keletkezett elektrosztatikus térben rendezettekké váljanak. Ezt a rendezett teret hívják "szolvatációs buroknak vagy koronának". Amikor az ionok körül keletkezett szolvatációs burkok egymáshoz érnek és az oldat teljes térfogatát magukba foglalják, az oldat elelktrosztatikusan rendezett.

 

Antioxidáns - Az ivóvíz antioxidáns jellege egy nagyon fontos biológiai (egészségvédelmi) paraméter, amit egyetlen vízzel foglalkozó szakember sem von kétségbe. Az ivóvíz oxidáns vagy antioxidáns jellegét elektrokémiai mérések alapján lehet meghatározni. Az elektronaktivitás ismeretének (fent leírtak szerint) hiánya a vizek antioxidáns jellegének a megállapításánál jelentős hibákhoz vezethet. A biocid eljárásokkal fertőtlenített ivóvíz köztudottan oxidáns jellegű, ami behatás az ivóvíz fizikai-kémiai tulajdonságait a nem kedvező (oxidáns) irányba tolja el. Tény, hogy a vízben lévő baktériumok csak oxidáns közegben pusztulnak el (viszont ilyen elektrokémiai közegben a vírusok robbanásszerűen szaporodhatnak a szervezetben). A vegyileg kezelt bakteriosztatikus víz mindig oxidáló vegyhatású, ami számos betegség elektrokémiai és biológiai melegágyát veti meg. A daganatos betegségeket is okozható szabad gyökök is csak oxidáns közegben létezhetnek. Ezek ismeretében, ha egy kezelt (tisztított) ivóvíz antioxidáns jelleget vesz fel, az egy nagyon jelentős eladási előnyt kéne, hogy jelentsen. Megjegyzés, hogy a baktériumokat a vízből sokkal egyszerűbb megfelelő kezeléssel kivonni, mint a vegyi szennyezést, illetve megjavítani az ivóvíz fizikai-kémiai (oxidáns) tulajdonságait.

 

Biofoton - A biofotonok tiszta fényenergiák, melyek a vízmolekulákat különbözőképpen rendezik, és így kialakítják annak felcserélhetetlen egyéniségét. Egyetlenegy vízmolekula felépítésében több mint 1 milliárd fénykvantum (biofoton) vesz részt. Az emberi sejtek és szövetek biofoton kisugárzási szintje az immunrendszer erősségének kiváló mércéje. Megfigyelték, hogy a napfény és a teljes spektrumos színkezelés kedvező hatással bír a sejtekre, mert a fotonok gerjesztőleg hatnak a bennünk levő elektronokra. A biofoton sugárzás erőssége a szervezet egészében egységesen szabályozott, amit a sejtek egymás közti kommunikációja eredményez. Amíg egy kifejlett növényben vagy állatban a sejtről-sejtre terjedő információ eljut az egyik sejtből a másikba, sok idő telhet el. Az emberi szervezet például mintegy tíz a tizenhatodikon számú sejtből áll. Ahhoz, hogy a sejtek működése egy ezred másodpercnyire össze lehessen hangolva, két sejt között az információ tíz a mínusz tizenkilencediken másodpercnél rövidebb idő alatt kéne, hogy átadódjon. Így tehát feltételezni kell azt, hogy az információ közvetítésében egy finomabb és gyorsabb tényező és gyorsabb tényező játszik szerepet. Ez a skalárhullámokra, a vákuum virtuális részecske-hullámaira hárul. A szervezet egésze rendelkezik egyfajta egységes szervezettséggel, és a vákuumhullámokkal vezéreltség a szervezetnek egyfajta tudati jelleget ad. Ezen energiák annyira alapvetőek, hogy semmilyen eddig ismert meghatározásba nem férnek bele. Ezek az univerzum eredeti energiái, és az érzékelhető energiák ezeknek csupán csak a specifikus aktualizálódásai, amely információk nem az érzékszerveken, hanem közvetlenül az idegrendszeren, egy mélyebb tudatszinten aktivizálódhatók. ► tovább

 

Deutérium - Hol lehet a legnagyobb 2H/1H deutérium arány? A Dunában, a Balatonban, az Esővízben, a Csendes-óceánban vagy a Holt-tengerben? Miért? Mivel a nagyobb tömegű deutérium nehezebben párolog, a megadott sorrendben nő a deutérium aránya, vagyis az esővízben a legkevesebb. A perui indiánok olyan gleccservizet isznak, melyben mindössze néhány mg/l az ásványi anyag tartalom. Érdekes módon egyik, a desztillált víz ivásnak tulajdonított tünetet sem produkálják. Az ortodox zsidóknál pedig hagyományosan ivóvíznek csak az esővíz számít, ami már a földre esett az a gójoké. Nem hallani a kóser előírásokat betartó zsidóról, aki belehalt volna abba, hogy esővizet ivott. Érdekes, és talán nem mellékes tény hogy az esővízben van a legkevesebb deutérium. A csökkentett deutérium tartalmú, vagy deutérium mentes víz rákbetegségre jótékony hatását már régebb óta ismert.

 

Rezonancia - A vízkristályokban elektromágneses frekvencia mérhető, amelyek rendszerező erővel bírnak. Nem az anyag az, ami az energiatartalomért felelős, hanem annak mértani szerkezete. Így az anyag (hordozó) nem olyan fontos, mint maga az információ, amit magában hordoz. A rezgés az anyag, az energia, a tudatosság, az élet minden formájának lényegi építője. A rezonancia jellemzője a ritmus, amely mintázatként tudatunk mélyen berögzült funkcióit formálja, befolyásolva érzéseinket, vágyainkat, akaratunkat és gondolatainkat. A rezonancia, mint agyhullám-tevékenység nagyban köthető kvalitáshoz, amely tudatosítás mozgási energiává transzformálható. Ez az energia szub-, illetve szupramolekuláris szinten használható, nem az ismert fizikai jelenségekkel mérhető, és nem a megszokott tanulási folyamatokkal elsajátítható. "Az egyes molekuláknak nem kell megérinteniük egymást, hogy kölcsönhassanak, az energia az elektromágneses mezőn átáramlik. A vízen átáramló elektromágneses mező alkotja az élet igazi mátrixát." (Szent-Györgyi Albert) Minden élettelen és élő szerkezet rendelkezik egy meghatározott rezonanciával. Schumann professzor nevéhez fűződik a természet által produkált elektromágneses mikroimpulzusok felfedezése. A Föld atmoszférájának ellenállási értéke 7,83 Hertz, ami jelenség az ionoszféra és földfelszín között fellépő mágneses kölcsönhatások eredményeképpen jön létre. Azonos frekvencia mérhető az agyban, a hippocampusban, ami érték az emlősöknél közel egyező. Ezen abszolút frekvenciát mutat az égi víz, az eső is. Minél több szintetikus, denaturális, digitális azaz technológiai kezelés és logisztikai behatás éri ivóvizünket, annál inkább elvész univerzális alapmintája, természetazonos frekvenciája. Az eső elektromágneses rezgéseket közvetít, ionoszférikus "ősjeleket", egyetemes frekvenciamintákat. Ezen impulzusok erőssége rendkívül csekély, mégis erősen hat az emberi szervezetre. Agyunk mindenféle hullámot gerjeszt és fogad. Ha delta-hullámokra (1-3 Hz.) van beállva, akkor vagy kómában vagyunk, vagy mélyálomban. A théta-hullámoknak (4-7 Hz.) köszönhetjük álmainkat, és az alfahullámok (8-12 Hz.) hoznak bennünket ernyedt állapotba elalváskor, vagy ébredéskor. Normális ébrenlétünk pedig bétahullámon (13-20 Hz.) mûködik. Winfried Otto Schumann által 1952-ben felfedezett Schumann-hullám (7.83 Hz.) viszont egy figyelemre méltó szakaszt jelöl az említett frekvencia-skálán. Ez a frekvencia, amire a bioritmust is visszavezetik, egybeesik földünk rezonancia-frekvenciájával. Ezt a jelenséget Nikola Tesla, horvát fizikus fedezte fel amikor a vezetőmentes energiaátvitellel kísérletezett. Ilyenkor egy olyan mátrixról beszélünk, ami a "Föld minden életjelenségére érvényes". Ez a frekvencia ideális feltételeket biztosít, és minden életforma fejlődésére előnyösen hat. A Schumann-frekvencia egybeesik a szervezet különböző ritmusaival (relaxáció), de ugyanakkor ideális bázisul szolgál gyors reakciók számára is, mint például a sebek gyógyulása, és a tanulás. Összefüggésben van a tudati állapotokkal és a lélek rezdüléseivel. Kapcsolatban van az érzelmekkel, az érzékeléssel, a felfogással. Kiindulópontja a stressz feloldásának, az önkívületi állapotnak, a hipnózisnak, a meditációnak, az álmoknak.

 

Anyagtartalom - Az ivóvízzel kapcsolatban sok szó esik az oldott ásványi sók szerepéről. Klinikai mérések azt mutatják, hogy az ivóvízzel felvett ásványi sók alig 20 perccel az ivás után a szervezetből a vizelettel távoznak. Csak nagyon kivételes esetben, hosszantartó teljes böjtölés alatt, hasznosít szervezetünk valami keveset az ivóvízzel fogyasztott ásványi sókból. Az ivóvízben lévő ásványi anyagok életünk során több tíz kiló "kőmorzsalékkal" terheli a vesét, az ereket, a keringési rendszert. Szervezetünk ásványi sókészletét a fogyasztott táplálékból veszi fel. A különböző elemeket, amelyre szükségünkvan, mint a kalciumot, magnéziumot, nátriumot, káliumot, vasat, stb és a nyomelemeket szervezetünk csak nagyméretű szerves molekulákkal körülvéve tudja hasznosítani. Ezek a fémionok mindíg csak szerves komplexek alakjában épülhetnek be szervezetünkbe. Ha ivóvizünkből a szervetlen ásványi sókat asszimilálnánk - mint azt egyesek állítják - csontritkulás ellen a legjobb gyógyszer a sok kalciumot tartalmazó kemény városi víz lenne. A magnézium hiányából eredő általános rossz erőnlét ellen elég lenne magnéziumos ásványvizet fogyasztani. A palackozott ásványvizet értékesítő vállalatok többsége az általuk értékesített víz ásványi só összetételét úgy reklámozzák, hogy szervezetünknek naponta ennyi, ilyen és olyan ásványi sóra van szüksége, ami igaz, csak másképp. A bio-kompatibilis ivóvíz fogalma optimális, azaz csekély anyagtartalmat jelöl. Ezt ismerve és elismerve ma már a prémium ivóvízek kizárólag lágy vizek. A víz nem tápanyag, és lényege nem az anyagszerű táplálás, hanem a test sejtszintű vitalizálása és tisztítása. Tény, hogy szükségünk van a megközelítően 60 ásvány, 15 vitamin, 12 aminosav és a három fontos zsírsav napi bevitelére, de ez a szilárd, a szerves táplálékaink kiváltsága. A ma általánosan elfogadott kép egy elavult tudományos szemléletben gyökerezik. A legtöbb szakember számára a tojáshéjban, a csontokban, illetve az élő szervezetekbe beépült kalcium - mint vegyi elem azonos a vízben oldott kalciummal, ami a vízkövet képezi. Hasonló eszmefuttatás alapján nem tesznek különbséget a tejben, a borban, a gyümölcslében, az üdítőkben lévő víz és az eső, forrás vagy a csapi vízben lévő "H2O" között sem. A magas minőségű ivóvíz hiánya a legkülönbözőbb formában jelentkezik, amit különböző elnevezéssel olykor betegségnek hívnak. Nem túlzás azt állítani, hogy a gyógyszerrel kezelt betegségek számottevő része csupán sejtjeink krónikus szomjúhozásának a kifejeződése.

Lágy, 100 mg/l oldott ásványi-anyagtartalom alatti palackozott vizek:
Le Bleu 0 mg/l U.S.A. http://www.lebleu.com
Ice Age 4 mg/l Canada
Isbre 4 mg/l Norway Hardanger Fjord http://www.isbrewater.no/en/home.aspx
Iluliaq 5mg/l Greenland http://www.iluliaq.com
Cape Grim 5 mg/l Australia http://capegrim.com.au
Cloude Juice 5 mg/l Australia http://www.cloudjuice.com.au
Oregon Rain 11 mg/l U.S.A. http://www.oregon-rain.com
Lauretana 14 mg/l Italy http://www.lauretana.com
Cerist 19 mg/l U.K. Welsh, Snowdonia http://www.dwrcerist.com
Fonte delle Alpi 21 mg/l Italy Piemonte http://www.acqua2o.it
Mont-Roucous 25 mg/l France http://www.mont-roucous.com
RoseédelaReine 27 mg/l France http://www.roseedelareine.com
Bezoya 27 mg/l Spain Ortigosa del Monte
Spa 33 mg/l Belgium http://www.spawater.com
Lurisia 35 mg/l Italy http://www.lurisia.it
Bernina 36 mg/l Italy Lombardia, Piuro - Sondrio
Luso 42 mg/l Portugal http://www.sociedadeagualuso.pt
Voss 44 mg/l Norway http://www.vosswater.com
Iceland Spring 48 mg/l Iceland http://www.icelandspring.com
Whistler 48 mg/l Canada http://www.whistlerwater.com
Celtic 50 mg/l France Vosges du Nord
Ducale 55 mg/l Italy Monte Zuccone
L'aubade 61 mg/l South Africa Franshhoek
Hawaiian Spring 64 mg/l U.S.A. http://www.hawaiianspring.com
Speyside 64 mg/l U.K. http://www.speysideglenlivetwater.com
Forrás: Fine Waters by Michael Mascha (A Connoisseur's Guide to the World's Most Distinctive Bottled Waters) http://www.finewaters.com - http://www.mineralwaters.org

 

Kristályszerkezet - A víz egy folyékony kristály, ami a tetraéder formájú vízmolekulák elektrosztatikus kölcsönhatásának az eredménye. <A vízmolekulában egy oxigén atomhoz két hidrogén atom kapcsolódik, amelyek egy 105 fokos szöget bezáró, egyenlő szárú háromszög csúcsain vannak. Az oxigén atom ellenkező oldalán két nem kötő pályán (orbitálon) mozgó elektron pár adja a víz molekula két negatív töltésű pólusát. A hidrogén atomok két pozitív és a nem kötő elektron párok két negatív töltései egy tetraéder csúcsain helyezkednek el és alkotják a molekula négypólusú szerkezetét A szomszédos molekulák ellenkező töltésű oldalainak és csúcsainak az egymáshoz kötődése teszi lehetővé az un. polimer szerkezetet. Ezt nevezik a vegyészek 'hidrogén kötésnek'. Ez a polimer szerkezet igen nagy számú és különböző szimmetria elemekkel bíró, mozgékony kristályokat hoz létre. A tárolt információ pontosan ezekben a geometriai építményekben van. Ehhez kötődik a víz sokat vitatott "emlékező tehetsége">. A szervezetben az energia és információ-tárolás a víz polimer szerkezetének a szimmetria elemeiből adódik, aminek a legtökéletesebb példái a vízkristályok. A bio-kompatibilis kristályok, azaz a szabályos belső szerkezettel bíró anyagok alkalmasak az elő szervezet működése során létrejövő energetikai rezgésinformációk felvételére, tárolására és leadására. Mindaddig, amíg a kristály rendelkezik ezzel a tökéletes mértani szerkezettel, a természetes információt tárolhatja, átadhatja.

 

Elektronaktivitás - Az rH2 és a jól ismert pH fogalma elválaszthatatlanok. A pH a vízben lévő protonok aktivitását fejezi ki, és a sav-bázis egyensúlyokhoz kapcsolódik. Az rH2 a vízben jelenlévő oxido-redukciós elektroncserés folyamotok szintjét jellemzi. A proton- és elektroncsere szintje határozza meg a vizes oldatok lényeges élettani tulajdonságait. Az rH2 alkalmazása, az orvosi bio-elektronika alapítójának, Louis-Claude VINCENT nevéhez kapcsolódik. Sajnos az rH2 tudományos eltemetése az elektrokémia fejlődésében számos ajtót bezárt, ami az orvostudomány terén is napjainkig korlátozza az egyes gyógyító eljárások megismerését és használatát. <A kórokozók életfeltételeinek az ellehetetlenítése hatásos és mellékhatások nélküli gyógyászati módszerek kidolgozására vezetne, hiszen a gyakorlatban nem ismerünk mellékhatások nélküli vírusölő gyógyszert. A kulcs ezesetben a víz elektrokémiai tulajdonságaiban rejlik, amit a francia hidrológus mérnök, Louis-Claude VINCENT a múlt század '50-es éveiben képviselt. A Vincent-féle orvosi Bio-Elektronika (Bio-Électronique Vincent, rövidítve BEV) alapja - aminek sokáig francia és német orvosi körökben komoly sikere volt -, hogy a vírusos betegségek elleni leghatásosabb védelem, a vér elektrokémiai tulajdonságainak a megváltoztatásában rejlik. Magasabb elektronaktivitású (alacsony rH2) vizes közegben a vírusok nem pusztulnak el, de szaporodásuk teljesen leáll, ami gyors eltűnésükhöz vezet. Ellenkezőleg, az alacsony elektronaktivitású (fertőtlenített és magas rH2) közegben megfelelő táptalajon, leginkább vér, vagy más élettani folyadék, a vírusok robbanásszerűen szaporodnak. A vegyileg fertőtlenített víz – még külsőleges használat esetén is – hosszútávon az immunrendszert teszi próbára. A daganatos betegségeket elősegítő szabad gyökök, magas elektronaktivitású közegben vegyileg azonnal semlegessé válnak, hatásuk eltűnik.> A Vincent-féle bio-elektronika szerint, a vizes oldatok élettani tulajdonságait az elektromos töltésű részecskék egyensúlya határozza meg. A vízben lévő hidratált proton H+ (amelyik H3O+ lesz) és a redukáló anyagokból származó elektron "e-" egymás hatását kiegészítik. Ehhez járulnak még hozzá az oldott elektrolitokból származó kationok és anionok. A protonaktivitást a pH, az elektronaktivitást az rH2, az ionerősséget pedig az oldat elektromos ellenállása ρ (ejtsd "ró") jellemzi. Elég ezt a három tényezőt egy térbeli koordináta rendszer tengelyeire felvinni és megszületik a háromdimenziós Vincent-féle diagramm. Az elektróda potenciálokból kiszámított rH2 – pH tartományok a vizes oldatokban, valamint az élő szervezetekben lévő baktériumok, vírusok és gombák létezési, ill. szaporodási feltételeit határozzák meg. Az rH2, még tudományos körökben is kevésbé ismert fogalom. Értékét a mért pH-ból és az oxido-redukciós E potenciálból számítják ki a következő képlettel, ahol az [H2] = az oldat hidrogén aktivitása, ami az elektronaktivitás egyik kifejezése, mint ahogyan a pH kiszámításánál a protonaktivitást is a hidrogén ion [H+] aktivitással fejezik ki. F = 96500 Cb/mol, a Faraday állandó; E= az oldat redox potenciálja a normál hidrogén elektródához viszonyítva, Voltban kifejezve. 2,303 = ln 10 a természetes logaritmus és 10-es alapú logaritmusok váltószáma.

 

Információtartalom - A vízkristály az összegyűjtött információt elektromágneses rezgésként (frekvencia) tárolja és továbbítja. Testünk lényegileg a természetes vízmolekula információjával, frekvenciájával rendelkezik. Molekuláris síkon minden anyagnak megvannak a jellemző tulajdonságai, amelyek bizonyos hullámhosszaknak a külső ingerekre adott rezonenciái. Egy vízmolekulának van egy negatív és egy pozitív pólusa különleges mágneses és elektromos funkciókkal. Ez azt jelenti, hogy a víz kiemelkedő tulajdonságainak egyike a különösen erős mágneses rezgési képesség. A víz járulékos (szerzett) negatív (rezonáns) információit (szennyeződések) nehéz eltávolítani, hiszen azok szinte szilárd kötés szerűen, erősen bevésődnek. Ezen kristályszerkezeti kódok leghatékonyabb "törlése" elektromágneses Naphullámok hatásaként történhet, amikor a víz gőzként visszajut a légkörbe, a kezdeti, az atmoszférikus, a minden földi édesvíz 'őse' kiindulási állapotba.