ESŐVÍZ KIVONAT <AQUA CELESTICUM> ÉS 24K ARANY – KÉZMŰVES VÍZ-KÜLÖNLEGESSÉG

>>>


Esővíz: Minden földi édesvíz kezdeti, legmagasabb minősége az esővíz, az <égi reservoir>, amelyből 14 billió liter esik alá naponta. Elsődleges, megújuló, fenntartható erőforrás, a keresztényi misztérium beavatásának <materia prima essencia> legfőbb eszköze. Fiziológiás értékét a magas foton telítettsége, az elektron aktivitása, a természetes lágysága és alacsony deutérium tartalma jelenti. Az esővíz, mint elsődleges értékű menstruum annak a mintázatnak az energetikai hordozója, amit az élet csírájának, az „élet vizének” mondhatunk. A meghatározottan érkeztetett, kezelt és tárolt esővíz olyan víz-különlegesség, ami a táplálkozás- a szépség- és az egészségipar értékes fundamentumát jelenti.

 

Arany: a tökéletesség szimbóluma, a solaris minőség, az idő féme, az „örökkévalóság italának” lényegi alkotója. A hagyomány szerint: „ha lovadra arany kantárt nyergelsz, gyorsabban vágtatsz a halálnál”. A tudomány máig nem ért egyet az arany eredetét illetően. Ami viszont bizonyos az az aranynak az ember természet feletti világaival való kapcsolata, ami jellemzően a fénytesti rezonancia vezetésében, átadásában rejlik. A funkcionális táplálkozásban a tiszta (24K) arany (superfood)  a szervezet anaerob effektív mikroorganizmusainak (immunrendszer elsődleges hadtestei) a „csemegéi”. Az arany megértése, használata és belsővé válása a változtatás, a felülmúlás, a teremtői alkotás lényege; az „én-önmagamiság” isteni és örök ideájának titkos illuminációja. Ez az erőtér az, amiért a materiális világkorunkban is maradandóan a legfőbb érték, a monetáris politika fundamentuma – az Arany.

 

Aranyvíz: az arany nemesített esővíz-kivonat (Aqua Celesticum Gold) a szervezet sejt-szintjén képes hatást, felülírást gyakorolni, mint sejt-energia ital. A befolyás (salus) mértéke függ az egyén értelmi alapállásán, a testi, a lelki és a szellemi identitásán, a berögzülések és rögeszmék kondicionáltságán. Használata a következő területeken javasolt: fizikai és mentális teljesítőképesség fokozás; szervezet saját védelmi/immun rendszerének erősítése; agyi tevékenységek és gondolkodás javítása; betegség korrekció; spirituális érintettség (SQ) elérése.