ESŐVÍZ KIVONAT <CELESTICUM> ÉS 24K ARANY KÉZMŰVES VÍZ-KÜLÖNLEGESSÉG

Többet az aranyvízről


Aranyvíz: az arany nemesített esővíz-kivonat (Aqua Celesticum Aurum) a szervezet sejt-szintjén képes hatást, felülírást gyakorolni, mint valódi sejt-energia ital. A befolyás (salus) mértéke függ az egyén értelmi alapállásán, a testi, a lelki és a szellemi identitásán, a berögzülések és rögeszmék kondicionáltságán. Használata a következő területeken javasolt: fizikai teljesítőképesség fokozás; selfness, önmagamiság tréning; betegség korrekció; öregség- és haláltudat harmonizálás; spirituális érintettség elérése; "highend" hidratáció, feltisztulás.

 

Esővíz: Minden  földi víz kezdeti, <mennyei-forrás> legmagasabb minősége az esővíz. Elsődleges, megújuló, fenntartható, a keresztényi misztérium beavatásának <materia prima essencia> "eszköze". Biológiai értékét a magas foton telítettsége, az elektron aktivitása, a természetes lágysága és alacsony deutérium tartalma jelenti. Az esővíz, mint elsődleges értékű menstruum annak a mintázatnak az energetikai hordozója, amit az élet csírájának, az „élet vizének” mondhatunk. A meghatározottan érkeztetett, kezelt és tárolt esővíz olyan víz-különlegesség, ami a táplálkozás- a szépség- és az egészségipar értékes fundamentumát jelenti.

 

Ivóvíz: A legnagyobb hatású életszer, a legnagyobb mennyiségű élelmiszer, finomenergetikai szubsztancia, oldószer és információ.

 

Víz: a kezdettelen ős-minőség, az ember és a természet felülmúlhatatlan analógiája, a teremtői erő mágikus lehetősége. A tiszta potencialitás, az abszolút evidencia, ami mindenné lehet, ami mindent képes magába fogadni és minden formát egyedüliként magára ölteni. Az élet és a halál földi ura.

 

Édesvíz: A bolygó legnagyobb édesvízkészlete a fenti, az atmoszférikus, az <égi reservoir>, amelyből 14 billió liter esik naponta.

 

Arany: a tökéletesség szimbóluma, a solaris minőség, az idő féme, az „örökkévalóság italának” lényegi alkotója. A hagyomány szerint: „ha lovadra arany kantárt nyergelsz, gyorsabban vágtatsz a halálnál”. A görögök úgy tartották, hogy az arany nem más, mint víz és napfény keveréke. Az inkák hite szerint az értékes fémet a "Nap könnyei"-nek tulajdonították. A tudomány máig nem ért egyet az arany eredetét illetően. Ami viszont bizonyos az az aranynak az ember és a természet feletti világokkal való kapcsolata. Akinek ezekkel az erőterekkel "dolga" van, az nem kerülheti el az arany tudásának birtoklását.  A funkcionális táplálkozásban az arany (fizikai, nem kolloid formátum) (nem az alkoholos italokban lévő, ami alkohol sejtméreg és nem képes az arany minőségét felvenni, átadni) a szervezet anaerob effektív mikroorganizmusainak kedvenc tápláléka, amelyek az immunrendszer elsődleges hadtestei. Az arany megértése, használata és belsővé válása a változtatás, a felülmúlás, a szakrális alkotás lényege, mindtovább az én-önmagamiság királyi és romolhatatlan ideájának titkos illuminációja.

 

Képzési Központ: a tematikum, a dogma, a protokoll azoknak szól akik az ember-felettit, az idő felettit és a teremtménység felettit tűzték ki lét-feladatként cseppnyi életük terjedelme alatt

 

Aranyvíz Képzési Központ elnevezés egy a kontinentálisan egyedi mikro-manufakturális üzem és a tradíciókból merített tudás valóságát jelenti. Mindenkihez és csak azokhoz szól, akiknek jelentősebb része vízből van. Aranyvíz Képzési Központnak saját, évi tizenhárom tréningje van meghírdetve Holisztikus Ivóvíz Tréning (link) elnevezéssel.