ESŐVÍZ KIVONAT <CELESTICUM> ÉS 24K ARANY KÉZMŰVES VÍZ-KÜLÖNLEGESSÉG

Többet az aranyvízről


Esővíz: Minden földi édesvíz kezdeti, <mennyei-forrás> legmagasabb minősége az esővíz. Elsődleges, megújuló, fenntartható, a keresztényi misztérium beavatásának <materia prima essencia> legfőbb "eszköze". Kortárs fiziológiás értékét a magas foton telítettsége, az elektron aktivitása, a természetes lágysága és alacsony deutérium tartalma jelenti. Az esővíz, mint elsődleges értékű menstruum annak a mintázatnak az energetikai hordozója, amit az élet csírájának, az „élet vizének” mondhatunk. A meghatározottan érkeztetett, kezelt és tárolt esővíz olyan víz-különlegesség, ami a táplálkozás- a szépség- és az egészségipar értékes fundamentumát jelenti.

 

Arany: a tökéletesség szimbóluma, a solaris minőség, az idő féme, az „örökkévalóság italának” lényegi alkotója. A hagyomány szerint: „ha lovadra arany kantárt nyergelsz, gyorsabban vágtatsz a halálnál”. A görögök úgy tartották, hogy az arany nem más, mint víz és napfény keveréke. Az inkák hite szerint az értékes fémet a "Nap könnyei"-nek tulajdonították. A tudomány máig nem ért egyet az arany eredetét illetően. Ami viszont bizonyos az az aranynak az ember és a természet feletti világokkal való kapcsolata, ami jellemzően a fénytesti rezonancia vezetésében, átadásában rejlik. A funkcionális táplálkozásban a fizikai jelenléte az aranynak (nem kolloid formátum és nem az alkoholos italokban, ami alkohol sejtméreg) kitétel; maga a tiszta (24ca) arany a szervezet anaerob effektív mikroorganizmusainak csemegéi, akik az immunrendszer uralkodó hadtestei. Az arany megértése, használata és belsővé válása a változtatás, a felülmúlás, a szakrális alkotás lényege; az én-önmagamiság isteni, királyi és romolhatatlan (örök) ideájának titkos illuminációja. Ez az erőtér az, amiért a materiális világkorunkban is a legfőbb érték, tőke, monetáris fundamentum az Arany.

 

Aranyvíz: az arany nemesített esővíz-kivonat (Aqua Celesticum Aurum) a szervezet sejt-szintjén képes hatást, felülírást gyakorolni, mint valóság feletti sejt-energia ital. A befolyás (salus) mértéke függ az egyén értelmi alapállásán, a testi, a lelki és a szellemi identitásán, a berögzülések és rögeszmék kondicionáltságán. Használata a következő területeken javasolt: fizikai teljesítőképesség fokozás; önmagamiság tréning; betegség korrekció; öregség- és haláltudat harmonizálás; spirituális érintettség elérése.

 

Ivóvíz: A legnagyobb hatású életszer, a legnagyobb mennyiségű élelmiszer, finomenergetikai szubsztancia, oldószer és információ. Három vertikális forrásból tudjuk meríteni: a felszín alatti, a felszíni és a felszín feletti vízkészletekbből. A bolygó legnagyobb édesvízkészlete a fenti, az atmoszférikus, az <égi reservoir>, amelyből 14 billió liter esik alá naponta.

 

Víz: a kezdettelen ős-minőség, az ember és a természet felülmúlhatatlan analógiája, a teremtői erő mágikus lehetősége. A tiszta potencialitás, az abszolút evidencia, ami mindenné lehet, ami mindent képes magába fogadni és minden formát egyedüliként magára ölteni. Az élet és a halál földi ura.

 

Aranyvíz Képzési Központ elnevezés egy a kontinentálisan egyedi mikro-manufakturális víz-üzem és közösségi tér valóságát jelenti. Azoknak szól: akik jelentősebb része vízből van; akik az ember-felettit, az idő felettit és a teremtménység felettit tűzték ki lét-feladatként cseppnyi életük terjedelme alatt. Aranyvíz Képzési Központnak saját, évi tizenhárom tréningje van meghírdetve Holisztikus Ivóvíz Tréning (link) elnevezéssel. A képzési központ más tematikumok, képzések részére is nyitva áll, a teljes házbérlés kínálatával.